Kooperationen

1. - 3. ledighedsdag (G-dage) - Vi skal opsige en medarbejder - er vi i den forbindelse forpligtet til at betale dagpengegodtgørelse for hendes 1.- 3. ledighedsdag?

Svar:
Hovedreglen er, at man som arbejdsgiver skal betale dagpengegodtgørelse, også kaldet G-dage, i medarbejderens første 3 ledighedsdage. Som arbejdsgiver skal du betale G-dage bl.a.: Når du afskediger en medarbejder Når medarbejderens opgave- og tidsbestemte ansættelse og lign. ophører Det er kun medarbejdere, som er medlem af en A-kasse, og som har haft et antal faktiske arbejdstimer, der svarer til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i 2 uger (normalt 2 x 37 timer) hos samme arbejdsgiver, der har krav på betaling for 1. - 3. ledighedsdag. Det er samtidig et krav, at arbejdet skal ligge inden for de sidste 4 uger før arbejdets ophør.

Hvis medarbejderen bliver ansat på fuld tid hos en anden arbejdsgiver på 1. arbejdsdag efter fratrædelsen, har I ikke pligt til at betale dagpengegodtgørelsen, og det samme gælder, hvis medarbejder holder ferie i tilslutning til, at hun stopper med at arbejde hos jer eller hvis hun modtager sygedagpenge.

I kan forlange, at medarbejderen senest 14 dage efter at hun er fratrådt underskriver en tro og love-erklæring på, at hun ikke er startet i et nyt arbejde, modtager sygedagpenge eller afholder ferie på 1. - 3. ledighedsdag. På Kooperationen.dk kan I finde en tro og love-erklæring som I kan bruge i forbindelse med udbetaling af G-dage. Den kan I finde her.
Mine nye ansatte ansættes under overenskomst, men så vidt vi ved er de ikke medlem af den fagforening, der er part i overenskomsten. Har de ikke pligt til at melde sig ind i den pågældende fagforening, når nu de skal ansættes under overenskomsten?

Svar:
Nej, det har de ikke pligt til. Ifølge Foreningsfrihedsloven kan en medarbejder frit vælge den fagforening, han eller hun ønsker at være medlem af, eller slet ikke at være medlem af en fagforening.

Efter Foreningsfrihedslovens § 1 må en arbejdsgiver nemlig, hverken undlade at ansætte en ansøger til en ledig stilling eller afskedige en medarbejder fordi han/hun er medlem af en forening eller af en bestemt forening. Efter lovens § 2 må en arbejdsgiver ikke undlade at ansætte en ansøger til en ledig stilling eller afskedige en medarbejder fordi denne ikke er medlem af en forening eller en bestemt forening. Hvis en arbejdsgiver handler i strid med loven og enten undlader at ansætte en ansøger eller opsiger en medarbejder på grund af et medlemskab eller manglende medlemskab, så kan ansøgeren/medarbejderen tilkendes en godtgørelse.
I forbindelse med folketingsvalget havde vi en diskussion med en af vores ansatte. Han mente, at han havde ret til at holde fri fra arbejde for at kunne stemme. Havde han ret i det?

Svar:
Nej, det havde han ikke ret i. Ifølge Grundloven er enhver myndig statsborger i Danmark sikret retten til at stemme til Folketingsvalg. Selvom det altså er en borgerret at stemme, har man dog som medarbejder ikke også dermed ret til at holde fri fra arbejde for at tage hen og stemme. Han kunne jo også i stedet havde benyttet muligheden for at brevstemme, hvis han vidste, at det ikke ville være muligt at nå at stemme på selve valgdagen.