Kooperationen

Rigtige mænd passer på sig selv - og hinanden!

"Betonbisserne i entreprenørvirksomheden Christiansen & Essenbæk A/S har lært, at man godt må bede sidemanden om hjælp. For det slider mindre på kroppen, når man er to om at løfte", sådan lyder ordene fra Magasinet Arbejdsmiljø, der i denne måned bringer en stor artikel om Christiansen & Essenbæks projekt "Trivsel 360 grader". Projektet sætter fokus på sundhed, trivsel, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling. Artiklen beviser endnu en gang, hvordan medarbejdere i kooperative virksomheder er gode til at tage hånd om opgaverne og ansvar på arbejdspladsen.
Du kan læse artiklen HER (kun til abonnenter af Magasinet Arbejdsmiljø).

Den heldige kartoffel!

Sydamerikanske kartofler er ikke for sarte sjæle! De kommer nemlig i alle regnbuens farver og forunderlige former. I årtier har standardiserede afgrøder overtaget markedet og kastet landets oprindelige arter i glemslen. En trist udvikling som det argentinske landbrugskooperativ Cauqueva har sat sig som mål at ændre. Læs mere

Årsmøde 2012

Kooperationens årsmøde holdes torsdag den 21. juni 2012 på LO-Skolen i Helsingør.

2012 er et helt særligt år for Kooperationen. Ikke alene fejrer Kooperationen sit 90 års jubilæum, men FN har også udråbt 2012 til kooperativernes år. Det kunne ikke blive mere betydningsfuldt. I den ånd bliver Årsmøde 2012 i Kooperationens og fællesskabets tegn.

I år har vi inviteret to foredragsholdere, henholdsvis den prisbelønnede forfatter og erhvervsinnovator Tania Ellis og direktøren for Energiakademiet på Samsø, Søren Hermansen.
Konventums Køkken, der er landskendt for ny dansk madkvalitet og friske råvarer, laver mad til os … Læs mere

LOGO - Det Internationale Kooperative År

I anledning af kooperativernes internationale år har FN designet et LOGO, som alle vores medlemmer kan bruge sammen med fx en e-mail signatur. Hvis du klikker HER, viser vi dig, hvordan du gør det, trin for trin. Det er nemt, og så kan du også være med til at markere FN-året med manér!

Dine historier er som englemusik i vores ører!

Del dine historier med os og vis verden, at du er stolt af at være kooperativ! FN's kooperative år 2012 handler i høj grad om at vise de gode historier om kooperative virksomheder frem.
Så har du eller din virksomhed en eller flere historier, som du / I vil dele med os, så er I meget velkomne til at sende dem til kontakt@kooperationen.dk. Historierne kan være billeder, videoer, tegninger, osv.. Vi vil bearbejde materialet og sætte det enten på Kooperationens hjemmeside, facebook-side eller på den internationale hjemmeside www.stories.coop

Mød Kooperationen for en bedre verden

Mød Kooperationen på Facebook og del dine erfaringer med os! Inspireret af FN's motto for kooperativernes internationale år, har vi lavet Facebookprofilen "Kooperation - for en bedre verden". Besøg Kooperationen på Facebook HER og hold dig opdateret om vores mange spændende nyheder og events.

Gravid medarbejder - opsigelse i prøvetiden?

For 1,5 måned siden ansatte jeg en ny medarbejder, og hun har i dag meddelt mig, at hun er gravid. Vi har aftalt en prøvetid på 3 måneder fra ansættelsens start. Jeg vil derfor høre, om der gælder de samme regler efter Ligebehandlingsloven om, at jeg som arbejdsgiver skal kunne bevise, at det ikke er hendes graviditet, der er grunden, hvis jeg vælger at opsige hende, når hun stadig er inden for prøvetidsperioden?

Svar:
Som du selv er inde på, er det efter Ligebehandlingsloven forbudt at opsige medarbejdere, fordi de er gravide, eller fordi de er på barsels-, fædre- eller forældreorlov. Det er også forbudt at opsige medarbejdere, fordi de har meddelt, at de ønsker at gå på orlov.

Ligebehandlingsloven forbyder dog ikke, at man opsiger en medarbejder af andre årsager under graviditet eller barsel, eksempelvis på grund af at medarbejderen ikke har de nødvendige kompetencer, eller at man bliver nødt til at nedlægge en stilling af økonomiske årsager. Problemet er imidlertid at løfte bevisbyrden for, at opsigelsen ikke er begrundet i graviditeten eller orloven, og derfor skal man være meget påpasselig i en sådan situation.

Hvis opsigelsen sker, mens medarbejderen er gravid eller på orlov, eller hvis opsigelsen sker efter, medarbejderen har givet besked om, at han eller hun ønsker at gå på orlov, er det arbejdsgiveren, der skal bevise, at opsigelsen ikke skyldes graviditeten eller barselsorloven. Kan arbejdsgiveren ikke det, anses opsigelsen for at være i strid med ligebehandlingsloven. Denne særlige beskyttelse mod opsigelse indtræder allerede, når medarbejderen er blevet gravid.

Retspraksis viser, at det kan være vanskeligt for en arbejdsgiver at bevise, at opsigelsen ikke skyldtes graviditeten eller barselsorloven. Dette er også tilfældet, selvom medarbejderen opsiges i prøvetidsperioden. Så som svar på dit spørgsmål - ja der gælder de samme regler, selvom hun stadig er inden for prøvetiden.

Berettiget bortvisning

En medarbejder, der væsentlig misligholder sin forpligtelse over for sin arbejdsgiver, ‎kan normalt bortvises. Men kan der være tale om væsentlig misligholdelse, hvis medarbejderen fjerner arbejdsgiverens ‎ting, og politiet ikke betragter det som tyveri? Det var spørgsmålet i denne sag, der omhandlede en altmuligmand, der havde været ansat i den samme virksomhed i 16 år. Arbejdsgiveren betragtede ham som en loyal medarbejder. Men i 2010 fjernede medarbejderen en af ‎arbejdspladsens kopimaskiner sammen med sin stedsøn. Medarbejderen gjorde dette, ‎fordi han mente, at direktøren havde givet udtryk for, at maskinen skulle smides ud.‎

Da direktøren opdagede, at medarbejderen havde fjernet maskinen, konfronterede han ‎straks medarbejderen. Ifølge direktøren oplyste medarbejderen, at stedsønnens ‎arbejdsplads havde givet 5.000 kr. for maskinen. Dette nægtede medarbejderen. Direktøren følte, at tilliden var brudt, og han valgte derfor at bortvise ‎medarbejderen. Det kom senere frem, at medarbejderen også havde fjernet en ubrugt ‎patron til en værdi af 2.310 kr. sammen med kopimaskinen. ‎

Arbejdsgiveren meldte medarbejderen til politiet, men Anklagemyndigheden droppede sagen mod ‎medarbejderen, da det ikke kunne bevises, at der var tale om tyveri. Og når der ikke var ‎tale om tyveri, så var en bortvisning heller ikke i orden, mente medarbejderen, og derfor lagde han nu sag an mod arbejdsgiveren. ‎

Østre Landsret vurderede dog, at medarbejderen på ‎grov vis havde misligholdt sit ansættelsesforhold ved at fjerne arbejdsgiverens ejendele, og fandt derfor at bortvisningen var berettiget.
Norrbom Vinding

Kooperationen bemærker:
Der var tale om en grov misligholdelse fra medarbejderens side, idet medarbejderen havde foretaget pligtstridige handlinger i forhold til arbejdspladsens retningslinjer. Det var det afgørende i denne sag, og politiets manglende sigtelse havde i sig selv ikke betydning for vurderingen af, hvorvidt bortvisningen var berettiget.

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg april 2012

Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er stort set uændret på -15 i april imod -14 i marts, når der ses bort fra normale sæsonudsving. Af indikatorens to komponenter er der et svagt fald i beskæftigelsesforventningerne, mens vurderingen af ordrebeholdningen er uændret. Læs mere.

Byggevirksomheden 1. kvt. 2012

Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 2011 til første kvartal 2012 med 10 pct., mens det påbegyndte boligbyggeri steg med 6 pct., når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det påbegyndte byggeri er dog stadig faldet med over to tredjedele siden 2006. Læs mere.

Omkostningsindeks for anlæg 1. kvt. 2012

I første kvartal 2012 steg omkostningerne ved asfaltarbejde med 3,2 pct. i forhold til fjerde kvartal 2011. I samme periode steg jern- og stålkonstruktioner med 2,4 pct. Kvartalsstigningerne i de øvrige indeks var mere moderate, hvor omkostningerne for betonkonstruktioner steg med 1,1 pct. og jordarbejde med 0,7 pct. Læs mere.

Om spørgsmål til syns- og skønsmanden

I forbindelse med deltagelsen i en syns- og skønsforretning kan vi ikke blive enige med modparten om, hvordan vores spørgsmål til syns- og skønsmanden skal formuleres. Har vi ret til at stille de spørgsmål, vi vil?

Svar: Det er sådan, at det er en ufravigelig betingelse, at parterne ved en syns- og skønsforretning, er enige i skønstemaet.

Inden afholdelsen af selve skønsforretningen forekommer det ofte, at modparten - eller en selv - protesterer over nogle af spørgsmålene og enten ikke ønsker, at de overhovedet stilles til skønsmanden eller at de omformuleres.

Det er nemlig vigtigt, at spørgsmålene er klare og entydige, og de må ikke være ledende, og så skal spørgsmålene være omfattet af skønsmandens fagkundskab. Skønsmanden skal behandle spørgsmålene teknisk, og han må kun udtale sig om tekniske spørgsmål, og det er et tilbagevendende problem at adskille de tekniske spørgsmål fra de juridiske spørgsmål.

For det er ikke en juridisk afgørelse, syns- og skønsmanden kommer med, og dermed må skønsmanden ikke placere et ansvar som f.eks. ved at skrive "at noget er udført i overensstemmelse med aftalen" eller at "nogle konkrete skader er væsentlige." Sådanne formuleringer er af juridisk karakter. Skulle det vise sig, at parterne ikke er enige om, under hvilke forudsætninger et spørgsmål skal besvares, kan skønsmanden besvare det samme spørgsmål ud fra alternative forudsætninger. Og kan der stadigvæk ikke opnås enighed, må den udmeldende instans afgøre, hvorledes et spørgsmål skal formuleres.

Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Forældede byggeregler en stopklods for skyskrabere af træ

Når de fleste af os først og fremmest forbinder begrebet 'træhuse' med røde eller gule svenske bjælkehuse, skyldes det formentlig, at træ ikke har spillet nogen nævneværdig rolle i det seneste århundredes store byggeprojekter. I stedet har stål og beton domineret, ikke mindst når der skulle bygges ind i himlen.

Men det skal være slut nu, mener en voksende gruppe arkitekter og bygningsingeniører. Ifølge fortalerne rummer træ nemlig indlysende fordele som byggemateriale - ikke mindst når det gælder hensyn til miljø og energiforbrug. Og efterhånden har træmaterialerne gennemgået en teknologisk udvikling, så det sagtens kan implementeres i selv meget store og ambitiøse projekter, f.eks. boligbyggerier. Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø kommer med i forhandlinger

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) ser med milde øjne på et forslag fra fagbevægelsen om at sidestille psykisk og fysisk arbejdsmiljø i lovgivningen. Det fastslår hun forud for torsdagens opstart på de længe ventede trepartsforhandlinger i Statsministeriet - forhandlinger, der har som mål at få danskerne til at gå mere på arbejde. Forslaget om at sidestille det psykiske og fysiske arbejdsmiljø er præsenteret for beskæftigelsesministeren af FTF, der blandt andet organiserer lærere og sygeplejersker. Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og livsstil er kortlagt

Lav belønning, ringe indflydelse og høje krav i arbejdet er faktorer i det psykiske arbejdsmiljø, som ser ud til at kunne påvirke vores livsstil. Og blandt forskere på området er det en udbredt hypotese, at dårligt psykisk arbejdsmiljø har sammenhæng med dårlig livsstil. Nu viser en ny undersøgelse imidlertid, at det ikke nødvendigvis forholder sig sådan. Undersøgelsen bygger på besvarelser fra 3.224 offentligt ansatte, som arbejder inden for sundhed, undervisning, børnepasning, rengøring og kontor. I løbet af en toårig periode - i henholdsvis 2007 og 2009 - har de svaret på en række spørgsmål om arbejdsmiljø, helbred og livsstil. Læs mere

Skibe skal udlede mindre sundhedsfarlig røg

Der bliver nu stillet skrappere krav til skibes udledning af sundhedsskadelig røg i europæiske farvande. En ny EU-aftale, som miljøminister Ida Auken (SF) har kørt i mål, sikrer, at skibe fra 2020 skal udlede op mod 90 procent mindre svovl i luften.

Ifølge EU-Kommissionens beregninger er skibe blandt de største kilder til luftforurening i Europa. 500.000 europæere dør hvert år for tidligt som følge af luftforurening, og ud af dem dør cirka 50.000 af luftforureningen fra skibene.

»Aftalen er en stor sejr for miljøet og sundheden i Europa. Det er lykkedes at blive enige om en aftale, der sikrer markant renere luft til alle europæere«, siger Ida Auken i pressemeddelelsen. Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vi bringer den nyeste information om forskellige temaer såsom byggeri, lovgivning, arbejdsmiljø og arbejdsmarked, bare for at nævne nogle få. Send en e-mail med dit navn & arbejdsplads til kontakt@kooperationen.dk