Kooperationen

Overenskomsterne er blevet stemt igennem

Afstemningsresultatet om forligsmandens mæglingsforslag blev et ja til overenskomsterne. Det betyder, at overenskomsterne er fornyet for en to-årig periode med de resultater, der blev aftalt ved forhandlingerne i februar/marts 2012.

Overenskomsterne trådte i kraft den 1. marts 2012. Det betyder desværre også, at en række overenskomstmæssige betalinger skal tilbagereguleres.
Vi vil efterhånden som resultaterne på de enkelte overenskomster bliver offentliggjort, løbene opdatere oversigterne på de enkelte områder. Læs mere

Årsmøde 2012

Kooperationens årsmøde holdes torsdag den 21. juni 2012 på LO-Skolen i Helsingør.

2012 er et helt særligt år for Kooperationen. Ikke alene fejrer Kooperationen sit 90 års jubilæum, men FN har også udråbt 2012 til kooperativernes år. Det kunne ikke blive mere betydningsfuldt. I den ånd bliver Årsmøde 2012 i Kooperationens og fællesskabets tegn.

I år har vi inviteret to foredragsholdere, henholdsvis den prisbelønnede forfatter og erhvervsinnovator Tania Ellis og direktøren for Energiakademiet på Samsø, Søren Hermansen. I sit indlæg vil Tania Ellis tale om, hvordan sameksistensen af økonomi og humanisme kan føre til nyt iværksætteri til glæde for mennesker i et fælles og bedre samfund. Søren Hermansen vil i sit indlæg sætte "fælledskabet" på dagsordenen og dermed vise, at det kan betale sig at være fælles om at løfte livets opgaver.

Konventums Køkken, der er landskendt for ny dansk madkvalitet og friske råvarer, laver mad til os. Restauranten har en af Danmarks smukkeste udsigter direkte til Øresund, hvor man kan nyde maden med sundet og den svenske kyst i baggrunden. Under middagen vil der være rig lejlighed til hyggeligt samvær med nye og gamle venner. Og i løbet af aftenen skal vi i fællesskabets tegn opleve noget opsigtsvækkende… Læs mere
TILMELD DIG HER

Udviklingsforenings Årsmøde 2012

Udviklingsforeningens årsmøde holdes fredag den 22. juni 2012, kl. 09.00 på LO-skolen i Helsingør. Temaet for Udviklingsforenings Årsmøde i år er Certificering af Miljørigtigt Bæredygtigt Byggeri. I den anledning vil Green Building Council Denmark, der fungerer som et uvildigt overordnet råd for miljørigtigt og bæredygtigt byggeri, kort præsentere nye miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter ved bæredygtig certificering af byggeriet. Efter årsmødet vil HR- og Sekretariatschef for Folkeferie.dk fortælle om renoveringen af Feriebyen. LÆS MERE HER ELLER TILMELD DIG HER

Kampen for en kooperativ sundhedsklinik

I december måned 2001 lå den argentinske økonomi i ruiner, og middelklassens penge var indefrosset i de nationale banker i modsætning til landets elites formuer, der var beskyttet på konti i udenlandske banker. I centrum af byen Córdoba, der er Argentinas næststørste by, var en privatejet sundhedsklinik lukningstruet efter klinikkens læger havde tømt pengekassen og forsømt at betale løn til klinikkens øvrige personale, herunder til sygeplejerskerne.

Dette blev begyndelsen til en ny form for ejerskab af sundhedsklinikken Clínica Junín, der havde haft en lang række af forskellige indehavere, der hver især havde medvirket til, at sundhedsklinikken ikke længere var i stand til servicere klinikkens patienter. Læs mere HER

Dine historier er som groovy blues i vores ører!

Del dine historier med os og vis verden, at du er stolt af at være kooperativ! FN's kooperative år 2012 handler i høj grad om at vise de gode historier om kooperative virksomheder frem.
Så har du eller din virksomhed en eller flere historier, som du / I vil dele med os, så er I meget velkomne til at sende dem til kontakt@kooperationen.dk. Historierne kan være billeder, videoer, tegninger, osv.. Vi vil bearbejde materialet og sætte det enten på Kooperationens hjemmeside, facebook-side eller på den internationale hjemmeside www.stories.coop

LOGO - Det Internationale Kooperative År

I anledning af kooperativernes internationale år har FN designet et LOGO, som alle vores medlemmer kan bruge sammen med fx en e-mail signatur. Hvis du klikker HER, viser vi dig, hvordan du gør det, trin for trin. Det er nemt, og så kan du også være med til at markere FN-året med manér!

Mød Kooperationen for en bedre verden

Mød Kooperationen på Facebook og del dine erfaringer med os! Inspireret af FN's motto for kooperativernes internationale år, har vi lavet Facebookprofilen "Kooperation - for en bedre verden". Besøg Kooperationen på Facebook HER og hold dig opdateret om vores mange spændende nyheder og events.

Kursus i VN-samarbejdet

12. - 13. september 2012
En vigtig del af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere sker i virksomhedsnævnet, VN. Nu har I muligheden for at tage på kursus sammen. Kurset giver medlemmer af VN inspiration til at udvikle samarbejdet og til at blive mere skarpe på, hvad samarbejdet i VN går ud på. Samarbejdsaftalen mellem Kooperation og LO danner grundlag for kurset.

Underviser: Dorte Jepsen, CEFAL.

Tid: Den 12. - 13. september 2012

Sted: LO-skolen, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør.
Der er plads til 20 deltagere på kurset.

Pris og tilmelding: Prisen er kr. 2.800,- pr. deltager.
Læs mere om kurset HER

TILMELD DIG HER
Seneste frist for tilmelding er mandag den 4. juni 2012.

Kursus i Personalejura - SKYND DIG! FÅ PLADSER TILBAGE

Kooperationen afholder kursus i Personalejura for praktikere den 8. - 9. maj 2012 i Odense.

Kurset strækker sig over 2 dage og er inklusiv overnatning, med start kl. 9.30 den 8. maj 2012 og afslutning den 9. maj 2012 kl. 15.30.

Formål: Formålet med kurset er at give deltagerne indsigt i og kendskab bl.a. til:
 • arbejds- og ansættelsesret
 • hovedaftale, overenskomster (generelt) og lokalaftaler
 • virksomhedsnævn og personalepolitik
 • generel lovgivning gældende for forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager
 • opsigelser og fratrædelser
 • cases - til dette punkt er det muligt inden kurset at sende os eksempler på emner, som volder besvær i hverdagen
Kurset henvender sig til jer, der i det daglige arbejder med personale og administrerer overenskomster og aftaler i medlemsvirksomhederne.

Deltagerpris: 2.200,00 kr. alt inkl. (der ydes tilskud fra uddannelsesfonden).

Er du i tvivl om kurset er noget for dig, eller har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på e-mail kontakt@kooperationen.dk eller tlf. 33 55 77 30.
Læs mere

Du kan tilmelde dig elektronisk HER

Overenskomsterne er blevet stemt igennem

Afstemningsresultatet om forligsmandens mæglingsforslag blev et ja til overenskomsterne. Det betyder, at overenskomsterne er fornyet for en to-årig periode med de resultater, der blev aftalt ved forhandlingerne i februar/marts 2012. Læs mere

Den 30. april 2012 udløber ferieåret

Ferieåret udløber den 30. april 2012, og hvis ikke medarbejderne har fået afholdt al ferie, skal der tages stilling til, hvad der skal ske med restferien. Læs mere HER

Godtgørelse for forskelsbehandling

Ifølge forskelsbehandlingsloven må en arbejdsgiver ikke lægge vægt på medarbejdernes ‎alder, når arbejdsgiveren skal vurdere, hvem der bedst kan undværes i en opsigelsessituation. ‎Hvis en arbejdsgiver handler i strid med forskelsbehandlingsloven kan det komme til at koste mange penge i godtgørelse til medarbejderen, hvilket denne sag fra Ligebehandlingsnævnet viser. ‎

Sagen omhandlede en 64-årig medarbejder, der blev opsagt på grund af besparelser. Arbejdsgiveren skrev i ‎opsigelsen, at det havde været nødvendigt at reducere medarbejderstaben med to ‎personer, og at der ved udvælgelsen var blevet lagt vægt på medarbejdernes ‎uddannelsesmæssige kvalifikationer. Den opsagte 64-årige og hans jævnaldrende kollega, der ‎ligeledes blev opsagt, var de to ældste af i alt seks med samme stilling. ‎

Medarbejderen mente, at han var lige så kvalificeret som sine kolleger, og ‎arbejdsgiveren havde endvidere ikke ønsket at betale for en ny, påkrævet ‎lederuddannelse for lige præcis ham, hvilket overbeviste ham om, at der var tale om ‎aldersdiskrimination fra arbejdsgiverens side. Han gik derfor til Ligebehandlingsnævnet. ‎

Arbejdsgiveren henviste til, at de fire tilbageværende medarbejdere alle havde ‎gennemført den nye lederuddannelse, hvilket gjorde dem mere kvalificerede. Desuden ‎bemærkede arbejdsgiveren, at den 64-årige aldrig havde tilkendegivet et ønske om ‎efteruddannelse, hvilket kunne have givet ham nogle bedre kompetencer. ‎

Ligebehandlingsnævnet fandt, at den opsagte medarbejder havde påvist faktiske omstændigheder, ‎der gav anledning til at formode, at der var sket forskelsbehandling. Ligebehandlingsnævnet lagde vægt ‎på, at det var de to ældste i en gruppe af seks, der var blevet opsagt. ‎

Dernæst slog Ligebehandlingsnævnet fast, at arbejdsgiveren ikke havde bevist, at alder ikke havde ‎været en medvirkende årsag til opsigelsen. Nævnet bemærkede, at arbejdsgiveren ‎havde erkendt, at samtlige seks medarbejdere lå meget tæt rent kvalifikationsmæssigt. ‎Ligebehandlingsnævnet fandt ikke, at arbejdsgiveren havde redegjort for årsagen til, at indsatslederen ‎ikke havde fået mulighed for at påbegynde den nye lederuddannelse, og ‎bemærkede i den forbindelse, at arbejdsgiveren havde haft en selvstændig pligt til at ‎motivere den 64-årige til at efteruddanne sig. Arbejdsgiveren blev derfor pålagt at ‎betale en godtgørelse svarende til ca. 9 måneders løn. ‎
Norrbom Vinding

Bortvist på grund af manglende lægeerklæring

En arbejdsgiver kan stille krav om, at en medarbejder dokumenterer sin sygdom, og hvis ikke medarbejderen gør det, må medarbejderen bære risikoen. Det viser denne dom ‎fra Vestre Landsret, der omhandlede en it-konsulent, der meldte sig syg med symptomer på ‎stress.

Efter 1 uges sygdom meddelte chefen, at konsulenten skulle aflevere en ‎lægeerklæring, når han blev rask. Få dage efter chefens meddelelse sendte ‎virksomhedens HR-afdeling et brev til medarbejderen, hvor der blev givet en frist på 1 ‎uge til at indhente og fremsende en lægeerklæring ellers ville det få konsekvenser for konsulentens videre ansættelse. ‎Ved fristens udløb havde virksomheden stadigvæk ikke modtaget lægeerklæringen, og ‎medarbejderen blev derfor bortvist.‎

Medarbejderen mente, at lægeerklæringen først skulle afleveres, når han var rask, og ‎han benægtede at have modtaget et brev fra HR-afdelingen. Virksomheden havde dog bevis for at brevet var sendt og afleveret, idet det var sent med en afleveringsattest, der kunne dokumentere, at medarbejderen havde modtaget ‎brevet.‎

Vestre Landsret frifandt virksomheden. Landsretten lagde vægt på, at medarbejderens ‎forklaring om ikke at have modtaget brevet var utroværdig, og at medarbejderen ikke ‎kunne være i tvivl om, at det ville få konsekvenser, hvis han ikke afleverede ‎lægeerklæringen til tiden, idet det var indskærpet over for medarbejderen i brevet.
Norrbom Vinding

Ny våbenlov pr. 1. april 2012

Den 1. april trådte en ny våbenlov i kraft - den hidtidige automatiske 7 dages fængselsstraf for førstegangsforseelser på grund af en hobbykniv i bagagerummet, er ændret.

Nu er det op til domstolene at vurdere, om der er tale om skærpende omstændigheder, der kræver en fængelsstraf. Skærpede omstændigheder kan være hvis man bærer kniv til sportsarrangementer, på byture eller andre steder, hvor der kan opstå tilspidsede situationer.

På offentlige steder må en kniv nu bæres:
 • Når kniven anvendes som værktøj i lovligt erhverv, eller i forbindelse med jagt, lystfiskeri og sportsudøvelse
 • I forbindelse med anden lovlig fritidsaktivitet som f.eks. spejder - herunder vandreture, skovture og lignende
 • Og endelig er det lovligt at besidde en kniv direkte på vej til eller fra den aktivitet, hvor kniven skal anvendes - f.eks. i forbindelse med en fisketur eller en spejderlejr
Man må ligeledes gerne tanke benzin eller købe ind på vej til eller fra den aktivitet, hvor kniven skal anvendes. I så fald, skal kniven dog blive liggende i bilen!

Hvad skal man gøre, hvis kniven er netop indkøbt? Så må den gerne medbringes på den videre indkøbstur i en taske eller lignende eller anbringes i bilen.
Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Krav om annoncering på www.udbud.dk

Fra den 1. april 2012 skal alle ordregivere benytte www.udbud.dk, når de annoncerer indkøb af varer og tjenesteydelser omfattet af tilbudslovens annonceringspligt.

Det er således for ordregivere ikke længere tilladt at annoncere på egen hjemmeside eller via andet "valgfrit" medie.

Det vil desuden være muligt at offentliggøre EU-udbud, licitationer efter tilbudslovens afsnit 1 og mindre udbud til en værdi under 500.000,- kr. på portalen, ligesom det vil være muligt at varsle fremtidige indkøb.

Yderligere oplysninger kan ses på www.udbud.dk eller fås hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Overskridelse af mellemterminen

Er der regler i AB92 hvoraf det fremgår, hvilke konsekvenser en
overskridelse af en mellemtermin har for en entreprenør?

SVAR: Reglerne om dagbøder fremgår af AB92 § 25, men der er ikke direkte bestemmelser i AB 92 om, hvordan der skal forholdes ved overskridelse af fastsatte mellemfrister. Det er dog fast antaget, at der er muligt at aftale, at mellemfrister skal være sanktionsbærende, således at overskridelse af mellemfrister udløser dagbod.

Voldgiftspraksis har dog været utilbøjelig til at anerkende en dagbod for overskridelse af mellemterminer, medmindre bygherren kan godtgøre følgende fire betingelser:

 • Dagbod for mellemterminer skal være klart og utvetydigt aftalt
 • De dagbodsudløsende terminer skal være fastsat for at sikre overholdelsen af byggeriets afgørende terminer
 • Der skal i så fald være foretaget nøjagtige noteringer af overskridelser af fristerne med fradrag af eventuelle tidsfristforlængelser
 • Og der skal i øvrigt foreligge sådanne særlige omstændigheder, som kan begrunde dagbøder for et større beløb end svarende til den endelige forsinkelse af entreprisen
Ovennævnte krav indebærer, at bygherren - uanset at der direkte i kontrakten er indgået aftale om dagbod for mellemterminer - formentlig ikke får medhold heri, medmindre alle fire ovennævnte betingelser er opfyldt.
Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Færdsel på byggepladsen - adgangs- og transportveje

BAR's vejledning samler mange af de foranstaltninger, som i særlig grad har betydning for, at færdslen på byggepladsvejene kan foregå så sikkert som muligt. Mange af disse forhold er også samlet i en tjekliste sidst i vejledningen.

Vejledningen indeholder også en kort gennemgang af en række forhold omkring byggepladsens adgangsveje, som man skal være særligt opmærksomme på i forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse af arbejdet. Samtidigt angiver vejledningen, hvem som har ansvaret for, at byggepladsveje og tilhørende foranstaltninger er gennemført og virker efter hensigten. Læs mere

Europa forventer mere stress

Arbejdsrelateret stress ser ud til at være en stor arbejdsmiljøudfordring i Europa. Otte ud af ti europæere mener i hvert fald, at antallet af mennesker, der kommer til at lide af stress, vil stige i løbet af de næste fem år, og over halvdelen forventer oven i købet, at dette tal vil stige meget. Det fremgår af en fælleseuropæisk opinionsundersøgelse, hvor 36.000 mennesker fra 36 lande - her i blandt Danmark - har bidraget. Læs mere

Grøn tænketank: Danskerne skal have meget billigere strøm

Den danske el er alt for dyr, og danske virksomheder og forbrugere skal i fremtiden kunne købe strømmen langt billigere. Det mener den grønne tænketank Concito, som i en ny rapport slår til lyd for at sætte afgifterne på fjernvarme og især el markant ned, mens olie og naturgas skal beskattes hårdere. Det vil ifølge en ny rapport fra tænketanken nedbringe CO2-udslippet med godt halvanden millioner ton årligt. Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vi bringer den nyeste information om forskellige temaer såsom byggeri, lovgivning, arbejdsmiljø og arbejdsmarked, bare for at nævne nogle få. Send en e-mail med dit navn & arbejdsplads til kontakt@kooperationen.dk