Kooperationen


TEMA - VN I PRAKSIS
Samarbejdsrådet for Kooperationen og LO indbyder til konference for medlems-virksomhedernes medarbejdere og ledelse.
Konferencen sætter fokus på VN i praksis, hvor man arbejder med konkrete problem-stillinger i forhold til VN. Dette vil ske gennem oplæg, gruppearbejde og øvelser.


KONFERENCEN AFHOLDES
Tirsdag den 26. november 2013 kl. 10.00 - 16.00.
Odense Congress Center
, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. www.occ.dk

Det er gratis at deltage i konferencen.

Møder man ikke op uden at have meldt afbud, vil man dog blive opkrævet kr. 400.


Der ydes ikke tabt arbejdsfortjeneste og transportgodtgørelse.

Tilmeldingsfrist er fredag den 20. september 2013.


PROGRAM

Kl. 10.00 Velkomst
v/ Samarbejdsrådets formand Susanne Westhausen

Kl. 10.15 Det gode samarbejde
Et inspirationsoplæg om det gode samarbejde og erfaringer.
v/ Fællestillidsrepræsentant Carsten Hjorth, Esbjerg Mejeri.


Kl. 11.00 Samarbejdet på danske arbejdspladser
Et oplæg der sætter fokus på samarbejdet på danske arbejdspladser; hvad er barriererne for et godt samarbejde, og hvordan kan disse barrierer overvindes.
v/ Lektor Steen E. Navrbjerg, FAOS (Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier).


Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00 DACAPO - vi afdramatisere hverdagen ved at dramatisere den
Gennem gruppearbejde og forumteater vil DACAPO sætte fokus på de udfordringer, erfaringer og problemstillinger, der kan være i forbindelse med samarbejdet i VN.


Kl. 15.30 Hvad tager vi med os hjem?

Kl. 15.50 Afslutning
v/ Samarbejdsrådets næstformand Lizette Risgaard


DU KAN TILMELDE DIG HER