Kooperationen

TEMA - FORANDRINGSPROCESSER
Samarbejdsrådet for Kooperationen og LO indbyder til konference for medlemsvirksomhedernes medarbejdere og ledelse. Konferencen sætter fokus på forandringsprocesser.
KONFERENCEN AFHOLDES
Onsdag den 26. november 2014 kl. 10.00 - 16.00.
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. www.occ.dk


Det er gratis at deltage i konferencen. Møder man ikke op uden at have meldt afbud, vil man dog blive opkrævet kr. 400. Der ydes ikke tabt arbejdsfortjeneste og transportgodtgørelse.

Tilmeldingsfrist er onsdag den 15. oktober 2014.

PROGRAM

Kl. 10.00 Velkomst

Kl. 10.20 Sammen sætter vi dagsordenen - inspiration til temaer
Deltagernes forventninger til dagen v / Chefkonsulent Birgitte Kurup, UKON

Kl. 11.05 Pause

Kl. 11.20 Oplæg og dialog v/ Bo-Vest

Kl. 11.40 Hvad siger forskningen og jeres erfaring om forandringsprocesser?
Oplæg og proces v / Chefkonsulent Birgitte Kurup, UKON

Kl. 12.15 Frokost

Kl. 13.15 Oplæg og dialog v/ Jorton A/S

Kl. 14.00 Pause

Kl. 14.15 At være aktiv og konstruktiv medspiller i forandringsprocesser.
v/ Chefkonsulent Birgitte Kurup, UKON A/S

Kl. 15.40 Afrunding af dagen. "The walking stik".

Kl. 15.50 Afslutning

DU KAN TILMELDE DIG HER