Kooperationen

TEMA - FORANDRINGSPROCESSER
Samarbejdsrådet for Kooperationen og LO indbyder til konference for medlemsvirksomhedernes medarbejdere og ledelse i virksomhedsnævnene.

Konferencen sætter fokus på forandringsprocesser, og hvordan man arbejder med konkrete problemstillinger i forhold til VN.

Det bliver en dynamisk dag med diskussion, erfaringsudveksling og faglige oplæg. Du får stof til eftertanke og input til dit virksomhedsnævns arbejde med forandringsprocesser.
KONFERENCEN AFHOLDES
Onsdag den 26. november 2014 kl. 10.00 - 16.00.
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. www.occ.dk


Det er gratis at deltage i konferencen. Møder man ikke op uden at have meldt afbud, vil man dog blive opkrævet kr. 400. Der ydes ikke tabt arbejdsfortjeneste eller transportgodtgørelse.

Tilmeldingsfrist er onsdag den 15. oktober 2014.

PROGRAM

Kl. 10.00 Velkomst
v/ Samarbejdsrådets formand Susanne Westhausen, Kooperationen

Kl. 10.20 Sammen sætter vi dagsordenen - inspiration til temaer
Hvad er du optaget af i forhold til forandringsprocesser? Hvad vil du gerne have diskuteret? Ud fra dine og de øvrige deltageres overvejelser sætter vi fokus for dagens oplæg og refleksioner.
Deltagernes forventninger til dagen v / Chefkonsulent Birgitte Kurup, UKON

Kl. 11.05 Pause

Kl. 11.20 Oplæg og dialog v/ Bo-Vest
Hvordan arbejder vores virksomhedsnævn med forandringsprocesser? Vi deler vores bedste (og værste) erfaringer.

Kl. 11.40 Hvad siger forskningen og jeres erfaring om forandringsprocesser?
Centrale spørgsmål:
  • Hvad er de primære faldgruber i forandringsprocesser?
  • Og hvordan håndterer man dem?
  • Hvordan kan virksomhedsnævnet hjælpe medarbejderne og organisationen godt igennem en forandringsproces?
  • Hvordan håndterer I arbejdet med forandringsprocesser i dit virksomhedsnævn?
  • Konkrete værktøjer til dit eget virksomhedsnævn.
Oplæg og proces v/ Chefkonsulent Birgitte Kurup, UKON

Kl. 12.15 Frokost

Kl. 13.15 Oplæg og dialog v/ Jorton A/S
Hvordan arbejder vores virksomhedsnævn med forandringsprocesser? Vi deler vores bedste (og værste) erfaringer.

Kl. 14.00 Pause

Kl. 14.15 At være aktiv og konstruktiv medspiller i forandringsprocesser.
Centrale spørgsmål:
  • Hvordan reagerer individer og grupper på forandringer?
  • Hvilke reaktioner har I set hos jer selv, kollegaer og medarbejdere?
  • Når forandringens vinde blæser, hvad er der så brug for, at I gør for at hjælpe folk med at komme godt videre?
  • Og sidst men ikke mindst - hvad skal der til for at jeres samarbejde i virksomhedsnævnet kan løfte opgaven?
  • Konkrete værktøjer til dit eget virksomhedsnævn.
Oplæg og proces v/ Chefkonsulent Birgitte Kurup, UKON A/S

Kl. 15.40 Afrunding af dagen.
"The walking stik".

Kl. 15.50 Afslutning
v/ Samarbejdsrådets næstformand Lizette Risgaard, LO

DU KAN TILMELDE DIG HER