Kooperationen

Årsmøde 2012

Kooperationens årsmøde holdes torsdag den 21. juni 2012 på LO-Skolen i Helsingør.

2012 er et helt særligt år for Kooperationen. Ikke alene fejrer Kooperationen sit 90 års jubilæum, men FN har også udråbt 2012 til kooperativernes år. Det kunne ikke blive mere betydningsfuldt. I den ånd bliver Årsmøde 2012 i Kooperationens og fællesskabets tegn.

I år har vi inviteret to foredragsholdere, henholdsvis den prisbelønnede forfatter og erhvervsinnovator Tania Ellis og direktøren for Energiakademiet på Samsø, Søren Hermansen. I sit indlæg vil Tania Ellis tale om, hvordan sameksistensen af økonomi og humanisme kan føre til nyt iværksætteri til glæde for mennesker i et fælles og bedre samfund. Søren Hermansen vil i sit indlæg sætte "fælledskabet" på dagsordenen og dermed vise, at det kan betale sig at være fælles om at løfte livets opgaver.

Konventums Køkken, der er landskendt for ny dansk madkvalitet og friske råvarer, laver mad til os. Restauranten har en af Danmarks smukkeste udsigter direkte til Øresund, hvor man kan nyde maden med sundet og den svenske kyst i baggrunden. Under middagen vil der være rig lejlighed til hyggeligt samvær med nye og gamle venner. Og i løbet af aftenen skal vi i fællesskabets tegn opleve noget opsigtsvækkende… Læs mere
TILMELD DIG HER

Udviklingsforenings Årsmøde 2012

Udviklingsforeningens årsmøde holdes fredag den 22. juni 2012, kl. 09.00 på LO-skolen i Helsingør. Temaet for BU's årsmøde i år er Certificering af Miljørigtigt Bæredygtigt Byggeri. I den anledning vil Green Building Council Denmark, der fungerer som et uvildigt overordnet råd for miljørigtigt og bæredygtigt byggeri, kort præsentere nye miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter ved bæredygtig certificering af byggeriet. Efter årsmødet vil HR- og Sekretariatschef for Folkeferie.dk fortælle om renoveringen af Feriebyen. LÆS MERE HER ELLER TILMELD DIG HER

Traditional Credit Union - Australien

Et arbejde i den australske andelsbank Traditional Credit Union (TCU) er alt andet end almindeligt!

I regntiden skal de ansatte bruge et fly for at nå helt til Arnhem Lands hovedstad, Darwin, i nord Australien. Når tørken kommer, er det tidevandet og de sultne krokodiller, de skal passe på! Derfor er det en langtrukken affære, hver gang TCU's ansatte forlader hovedkontoret i Darwin for at besøge bankens mange små filialer i den fjerntliggende australske Nordlige Territorium. Ikke desto mindre ved de også, at deres arbejde er livsvigtigt for de indfødte. Læs mere

LOGO - Det Internationale Kooperative År

I anledning af kooperativernes internationale år har FN designet et LOGO, som alle vores medlemmer kan bruge sammen med fx en e-mail signatur. Hvis du klikker HER, viser vi dig, hvordan du gør det, trin for trin. Det er nemt, og så kan du også være med til at markere FN-året med manér!

Mød Kooperationen for en bedre verden

Mød Kooperationen på Facebook og del dine erfaringer med os! Inspireret af FN's motto for kooperativernes internationale år, har vi lavet Facebookprofilen "Kooperation - for en bedre verden". Besøg Kooperationen på Facebook HER og hold dig opdateret om vores mange spændende nyheder og events.

Dine historier er som rytmisk trommemusik i vores ører!

Del dine historier med os og vis verden, at du er stolt af at være kooperativ! FN's kooperative år 2012 handler i høj grad om at vise de gode historier om kooperative virksomheder frem.
Så har du eller din virksomhed en eller flere historier, som du / I vil dele med os, så er I meget velkomne til at sende dem til kontakt@kooperationen.dk. Historierne kan være billeder, videoer, tegninger, osv.. Vi vil bearbejde materialet og sætte det enten på Kooperationens hjemmeside, facebook-side eller på www.stories.coop

Kursus i Personalejura

Kooperationen afholder kursus i Personalejura for praktikere den 8. - 9. maj 2012 i Odense.

Kurset strækker sig over 2 dage og er inklusiv overnatning, med start kl. 9.30 den 8. maj 2012 og afslutning den 9. maj 2012 kl. 15.30.

Formål: Formålet med kurset er at give deltagerne indsigt i og kendskab bl.a. til:
  • arbejds- og ansættelsesret
  • hovedaftale, overenskomster (generelt) og lokalaftaler
  • virksomhedsnævn og personalepolitik
  • generel lovgivning gældende for forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager
  • opsigelser og fratrædelser
  • cases - til dette punkt er det muligt inden kurset at sende os eksempler på emner, som volder besvær i hverdagen
Kurset henvender sig til jer, der i det daglige arbejder med personale og administrerer overenskomster og aftaler i medlemsvirksomhederne.

Deltagerpris: 2.200,00 kr. alt inkl. (der ydes tilskud fra uddannelsesfonden).

Er du i tvivl om kurset er noget for dig, eller har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på e-mail kontakt@kooperationen.dk eller tlf. 33 55 77 30.
Læs mere

Du kan tilmelde dig elektronisk HER
Tilmeldingsfrist: senest den 3. april 2012

Kursus i VN-samarbejdet

12. - 13. september 2012
En vigtig del af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere sker i virksomhedsnævnet, VN. Nu har I muligheden for at tage på kursus sammen. Kurset giver medlemmer af VN inspiration til at udvikle samarbejdet og til at blive mere skarpe på, hvad samarbejdet i VN går ud på. Samarbejdsaftalen mellem Kooperation og LO danner grundlag for kurset.

Underviser
Dorte Jepsen, CEFAL.

Tid
Den 12. - 13. september 2012

Sted
LO-skolen, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør.
Der er plads til 20 deltagere på kurset.

Pris og tilmelding
Prisen er kr. 2.800,- pr. deltager.
Læs mere om kurset HER

TILMELD DIG HER
Seneste frist for tilmelding er mandag den 4. juni 2012.

Nye frister for at indberette sygefravær

For at sikre at flest mulige sager om sygedagpenge bliver oprettet via den digitale indberetningsløsning, NemRefusion, får alle arbejdsgivere fremover pligt til at oplyse kommunen om sygefravær, når medarbejderen er syg i længere tid. Samtidig er der kommet nye frister for, hvornår arbejdsgiverne skal oplyse kommunen om medarbejderes sygefravær.

Nye frister afhænger af, hvordan medarbejderen er aflønnet under sygdom
Hvis arbejdsgiveren betaler løn til medarbejderen under sygdom, skal arbejdsgiveren indberette medarbejdernes sygefravær til kommunen senest fem uger efter første fraværsdag, hvis fraværet strækker sig ud over 30 dage - den såkaldte arbejdsgiverperiode. Fristen har hidtil været fire uger. Den nye frist skal ses i sammenhæng med, at arbejdsgiverperioden er blevet udvidet til 30 kalenderdage pr. 2. januar 2012.

Hvis arbejdsgiveren alene betaler sygedagpenge til medarbejderen under sygdom, skal arbejdsgiveren indberette medarbejderens sygefravær til kommunen senest en uge efter, at arbejdsgiveren er stoppet med at udbetale sygedagpenge. Det gælder kun i de tilfælde, hvor fraværet strækker sig ud over arbejdsgiverperioden.

Hvis arbejdsgiveren hverken betaler løn eller sygedagpenge til medarbejderen under sygdom, skal alt sygefravær indberettes, uanset hvor lang tid medarbejderen er syg. Baggrunden for dette er, at i en sådan situation skal medarbejderen søge om sygedagpenge fra kommunen for hele fraværsperioden. Arbejdsgiveren skal indberette medarbejderens sygefravær til kommunen senest 14 dage efter medarbejderens første fraværsdag.

Arbejdsgiveren skal i alle tilfælde anmelde sygefraværet via NemRefusion.

Sygemeldte får en mere overskuelig sagsgang
Lovforslaget skal sikre, at sygemeldte fremover kun modtager ét brev fra kommunen i begyndelsen af et sygefravær.

Lovforslaget træder i kraft den 2. april 2012, men af tekniske årsager vil det såkaldte oplysningsskema til sygemeldte først blive sendt ud fra NemRefusion fra den 2. juli 2012.

Overenskomstfornyelse

Overenskomstparterne er blevet enige om et forhandlingsresultat, og nu er resultatet ved at blive sendt ud til afstemning ved lønmodtagerne og arbejdsgiverne. Før forhandlingsresultatet er blevet godkendt ved afstemningen kan vi ikke sige noget om, hvordan de nye overenskomster bliver. Der foreligger ikke nogen fast dato for hvornår afstemningsresultatet foreligger. Det bliver formentligt først i slutningen af april, at vi har mulighed for at komme med en udmelding om de nye overenskomster.

Arbejdet ikke forsvarligt tilrettelagt

Ifølge arbejdsmiljøloven skal en arbejdsgiver sikre, at arbejdet er tilrettelagt og bliver udført sikkerheds og sundshedsmæssigt fuldt forsvarligt. Derudover skal arbejdsgiveren føre tilsyn med, at medarbejderne følger de retningslinjer, der er fastlagt for arbejdets udførelse. Det kan ende med at koste dyrt, hvis arbejdsgiveren ikke lever op til denne pligt. Det viser denne dom fra Højesteret, der omhandlede en medarbejder, der kom til skade, da han var i færd med at løfte en jernbjælke sammen med en kollega. Da kollegaen pludselig tabte bjælken, holdt medarbejderen fast og pådrog sig derved et kraftigt vrid i ryggen. Som følge heraf måtte medarbejderen sygemeldes, og han rejste efterfølgende krav om erstatning mod arbejdsgiveren.

Arbejdsgiveren mente dog ikke, at der var problemer med sikkerheden og påpegede, at der forelå en skriftlig instruks om at benytte de kraner, der var til rådighed, når der skulle løftes tunge ting, og at flere af disse kraner var til rådighed til den pågældende opgave. Dertil kom, at der dagligt blev foretaget tilsyn med sikkerheden både af værkføreren og sikkerhedsrepræsentanten i virksomheden.

Sagen startede i landsretten, hvor arbejdsgiveren blev frifundet, da landsretten ikke mente, at medarbejderen havde løftet bevisbyrden for, at arbejdsgiveren havde forsømt sin pligt efter arbejdsmiljøloven til at sikre, at arbejdet blev udført forsvarligt. Det resultat accepterede medarbejderen ikke og ankede derfor til Højesteret.

I Højesteret blev der afgivet forklaring af tre tidligere medarbejdere. Alle tre tidligere medarbejdere forklarede ‎‎- i modsætning til, hvad der var blevet forklaret ved landsretten - at de ikke kendte til nogen generel instruktion om at benytte kranerne, og at kranerne kun sjældent blev benyttet til den specifikke type løft. De forklarede også, at man arbejdede under tidspres for at få løst opgaverne, og at dette indebar, at virksomhedens ledelse i det daglige så igennem fingre med, at kranerne ikke blev brugt.

På baggrund af bevisførelsen lagde Højesteret til grund, at der generelt ikke blev brugt kran i forbindelse med løft af denne type, og at virksomhedens ledelse havde været bekendt med dette. På denne baggrund fandt Højesteret, at virksomheden ikke havde tilrettelagt arbejdet forsvarligt. På denne baggrund tilkendte Højesteret medarbejderen en erstatning på 425.000 kr.
Norrbom Vinding

Ulovligt at lægge vægt på alder

Det er i strid med forskelsbehandlingsloven, hvis en person behandles ringere end andre i en tilsvarende situation på grund af sin alder. Det er derfor i strid med loven, hvis en ansøger vælges fra på grund af sin alder i ansættelsesprocessen, hvilket denne sag fra Ligebehandlingsnævnet viser.

Sagen omhandlede en uddannelsesinstitution, der havde opslået to stillinger som kontorelev, og ud af 15 modtagne ansøgere blev seks indkaldt til samtale, heriblandt en kvinde på 37 år. Kvinden følte, at samtalen var gået godt, og var optimistisk omkring sine chancer, men ‎‎3 dage efter samtalen modtog hun afslag med den begrundelse, at man havde valgt at ansætte to yngre personer på 20 og 21 år.

I en uddybende begrundelse for afslaget oplyste uddannelsesinstitutionen, at samtalen var gået godt, men at man i lyset af regeringens målsætning om, at 95 % af alle unge skal have en uddannelse, havde valgt at ansætte to yngre ansøgere. Den begrundelse accepterede kvinden dog ikke, og hun indbragte sagen for Ligebehandlingsnævnet.

I sin afgørelse udtalte Ligebehandlingsnævnet, at der forelå en formodning for, at uddannelsesinstitutionen havde udøvet forskelsbehandling, idet man direkte i den uddybende begrundelse havde oplyst, at man havde prioriteret ansættelse af to yngre ansøgere. At man havde valgt at lægge vægt på regeringens målsætning, gjorde ikke forskelsbehandlingen lovlig, idet der ikke er indarbejdet undtagelser i loven, der gør det muligt at lægge vægt på alder i sådanne situationer. Ligebehandlingsnævnet tilkendte derfor kvinden en godtgørelse på 25.000 kr.
Norrbom Vinding

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg marts 2012

Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er stadig negativ, men er steget fra -20 i februar til -14 i marts, når der ses bort fra normale sæsonudsving. Dermed er indikatoren på sit højeste niveau siden maj 2008. Af indikatorens to komponenter er beskæftigelsesforventningerne steget mest, mens ordrebeholdningen kun er steget svagt. Læs mere.

Ekstraarbejde

Vi har indgået en skriftligt aftale med vores bygherre om et ekstraarbejde, og han har betalt os for dette arbejde. Nu har han meddelt os, at det hele var en fejl, og at han gerne vil have pengene igen. Kan han det?

Nej, det kan han ikke! Der er jo tale om, at I har en skriftlig accept af jeres tilbud på ekstraarbejdet, og at den skriftlige accept tilmed er blevet fulgt op af en indbetaling af det af jer opkrævede beløb for den pågældende ydelse - altså en total accept af hele det pågældende ekstraarbejde.

Så der er intet at komme efter, medmindre selvfølgelig at der er tale om, at bygherren var i en vildfarelse på tidspunktet for aftalens indgåelse og betalingstidspunktet eller aftalen f.eks. er fremkaldt ved svig eller lignende.

Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Bæredygtigt byggeri

Der findes mange standarder indenfor byggeriet, men når det handler om bæredygtigt byggeri er det vigtigt at huske de forskellige certificeringer, der findes indenfor området.

Bæredygtigt byggeri fokuserer på 3 områder:
  • Miljømæssige aspekter ved byggeriet: materialevalg, kemi og resourceforbrug
  • Sociale aspekter: hvordan trives mennesker i byggeriet, indeklima og miljøpåvirkninger
  • Økonomiske aspekter: livscyklusbetragtning
Der er især 3 certificeringsordninger, som gør sig gældende i øjeblikket, og det er:

LEED: Leadership in Environmental and Energy Design er en amerikansk certificeringsordning, der består af en række vurderingssystemer indenfor design, konstruktion og drift af miljømæssigt grønne bygninger, boliger og boligområder. Certificeringen er etableret i 1998 af U.S. Green Building Council og anvendes især af større internationale virksomheder.

EU Green Building: Et byggeris samlede energiforbrug skal ligge 25% lavere end Bygningsreglementets krav, hvis det skal opnå certificering i henhold til EU Green Building. EU Green Building er startet af EU Kommissionens generaldirektorat for energi og transport med ønske om at fremme energieffektivt byggeri samt styrke anvendelsen af vedvarende energi.

DGNB: Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen blev stiftet for 5 år siden. Denne tyske ordning fokuserer, som navnet antyder, på certificerbart bæredygtigt byggeri.

Derudover er der herhjemme stiftet et uvildigt råd for miljørigtigt og bæredygtigt byggeri - Green Building Council Denmark - som er en uafhængig non profit organisation, der finansieres gennem medlemskaber og sponsorater.

Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Selvværd og præstationer på jobbet

Vidensarbejdere, som oplyser, at de har et selvværd, som er afhængigt af gode præstationer på jobbet, oplyser samtidigt, at de oftere arbejder om aftenen, i weekender og ferier for at overholde deadlines - og at de går på arbejde, selvom de føler sig syge. Det giver dem mindre tid til at restituere. Det viser resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt 392 vidensarbejdere. Læs mere

Kontrollerende chefer koster dyrt

Overkontrollerende chefer påvirker medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø. Men hvis den oplysning ikke er nok til, at chefen ændrer adfærd, så skulle han eller hun måske overveje at gøre det for bundlinjens skyld. For den følelsesmæssige tilfredshed på arbejde kan forklare mere end en fjerdedel af forskellene i medarbejdernes arbejdsindsats. Det fremgår af en fransk undersøgelse fra Université Francois-Rabelais i Tours. Læs mere

Salget af solceller stormer frem

Det kan være en ganske god forretning at lave solens stråler om til strøm. Sidste år blev der lavet dobbelt så meget solcelle-strøm herhjemme, som der blev i 2008. Kigger man på kloden som helhed, tegner det samme billede sig. Solcellerne kommer primært op på boliger. Men det er ikke nødvendigvis idealisme, der driver hr. og fru Solskin. Det kan mindst lige så godt være økonomien. Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vi bringer den nyeste information om forskellige temaer såsom byggeri, lovgivning, arbejdsmiljø og arbejdsmarked, bare for at nævne nogle få. Send en e-mail med dit navn & arbejdsplads til kontakt@kooperationen.dk