Kooperationen

1. Beskivelse af virksomheden
Eks-Skolens Trykkeri ApS er en kooperativ virksomhed med 8 medarbejdere, organiseret som et anpartsselskab, hvor medarbejderforeningen ejer samtlige anparter. Når man bliver ansat i virksomheden, bliver man automatisk medlem af medarbejderforeningen og derved medejer og når man stopper, bliver man automatisk udmeldt. Den enkelte har ingen økonomisk investering i virksomheden og får ikke noget udbytte ud over sin løn. »Man har ingen penge med, når man starter og får ingen penge med, når man går«. Vi har ligeløn.

Den daglige ledelse varetages af 2 personer og virksomhedens øverste ledelse består af den samlede medarbejderstab. Der er ledelsesmøde ca. hver 14. dag. Årligt afholdes en konference, hvor budget, investeringer og udviklingsplaner fastlægges.

2. Beskrivelse af produkter/ydelser?
Eks-Skolens Trykkeri er et offsettrykkeri, hvor vi siden 1972 har varetaget grafisk produktion fra idéfase, over design til trykning og færdiggørelse. I dag arbejder vi også med digitale medier, ligesom vi har journalister, fotografer, illustratorer og programmører knyttet tæt til virksomheden.

3. Tre særlige ting ved virksomheden?
• Det engageret samarbejde med kunden og produktets gode kvalitet
• Vores historie
• Vores miljøbevidsthed

4. Tre særligt kooperative ting ved virksomheden?
• Ejerformen
• Samarbejdsformen - det direkte demokrati
• Værdier

5. Valg af pilotprojekt?
Pga. af vores særlige organisering og tætte samarbejdsrelationer har vi besluttet at vi sammen med Vibeke Dølmer Beske arbejder med gruppeudvikling.

6. Mål med det kooperative mærke?
Eks-Skolens Trykkeri er miljøcertificeret efter ISO 14001 og må mærke vores produkter med »Svanen«.
Begge certificeringer, der handler om miljø. Med det kooperative mærke håber vi at få et mærke, der fortæller noget om etiske værdier i virksomhedsdriften, dels at virksomheden har ordnede løn- og arbejdsforhold, dels om samarbejdsrelationer med vores samarbejdspartnere og at der findes en anden mulighed for virksomhedsdrift, hvor udviklingen ikke alene bestemmes af den højest mulige økonomiske gevinst. Vi forventer at mærket vil stille os bedre i konkurencen om markedet, i de tilfælde hvor kunder lægger vægt på CSR.

7. Tre års arbejde med mærket ?
Vi forventer at vi om 3 år pga. arbejdet med det kooperative mærke er afklarede om vores virksomheds vision og mission. Vi vil løbende fortælle om arbejdet med mærket i vores netværk og inddrage kunder og samarbejdspartnere i processen.


EKS-Skolens Trykkeri ApS
Nørrebrogade 5 C
2200 København N
Tlf. 35 35 72 76
Fax: 35 35 79 38
E-mail: trykkeri@eks-skolens.dk
www.eks-skolens.dk