Kooperationen

I forbindelse med Årsmødet 2011!

I forbindelse med Årsmødet holder sekretariatet lukket fra tirsdag den 7. juni 2011, kl. 13.30 til og med torsdag den 9. juni 2011. I tilfælde af en presserende sag kan du kontakte Lars Tolstrup på tlf. 22 25 00 06.

Materiale til Årsmøde 2011

Vi har lagt materialet til Årsmøde 2011, så det kan downloades på vores hjemmeside, henholdsvis:
Ønsker du materialet tilsendt i papirudgave, er du velkommen til at kontakte Henny Maja Gregersen på hmg@kooperationen.dk

Akademi Merkonom i Ledelse 2011-2013

Nu udbydes Kooperationens mellemlederuddannelse "Akademi Merkonom i Ledelse"igen. Uddannelsen består af fire moduler. Et modul har en varighed af 8 dage samt eksamensdag. Modulet er delt i 4 seminarer á 2 dage som internat. Første modul starter i september 2011, og uddannelsen afsluttes med modul 4 i foråret 2013. Da uddannelsen er en stor investering, har vi valgt, at uddannelsen lægges i rammen af det ordinære uddannelsessystem, sådan at det giver merit til videre uddannelse. Læs mere om uddannelsen og tilmelding HER.

Ny interaktiv filminstallation på Arbejdermuseet

Arbejdermuseet har i samarbejde med Oncotype Aps skabt et rum,
hvor publikum via touchscreen borde kan gå på opdagelse i 100 års historie. I udstillingen kan man se 18 små film på to touch-følsomme borde, der fortæller historien om arbejdernes første forsamlingsbygning. Filmene viser eksempler på de mange forskellige ting, der er foregået i forsamlingsbygningen, siden den blev indviet i 1879. Bygningen i Rømersgade, som i dag huser Arbejdermuseet, var den første af sin slags i Danmark.

FAQ - Tildelingskriterier

Vi er efter en licitation, hvor tildelingskriteriet var "det økonomisk mest fordelagtige bud", sammen med 2 andre tilbudsgivere blevet inviteret til forhandlinger hos udbyder. Mit spørgsmål er, om der i den forbindelse gælder nogle begrænsninger for, hvad der må forhandles om?

Svar: Udgangspunktet er, at der må forhandles om såvel udførelsesmetoder, materialevalg, som om prisforhold. Der er endvidere principielt heller ikke noget til hinder for forhandlinger om vilkår i udbudsmaterialet, men det er vigtigt i den forbindelse at være opmærksom på, at opgavens karakter ikke må ændres væsentligt.

Sker der nemlig væsentlige ændringer i opgavens karakter, overtrædes ligebehandlingsprincippet. Virksomheder, der har afstået fra at afgive et tilbud eller ansøge om at komme i betragtning som tilbudsgiver, vil nemlig kunne påberåbe sig, at de er blevet forskelsbehandlet i forhold til de virksomheder, der har fået lejlighed til at afgive tilbud på et væsentligt ændret grundlag.
Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Boligfradragsordning træder i kraft den 1. juni

Den såkaldte Boligfradragsordning indebærer, at der indføres et skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet.

Til hvad gives der et fradrag? Der gives kun et fradrag for udgifter til arbejdsløn inklusive moms - materialer kan således ikke fradrages. Der er er loft på de fradragsberettigede udgifter på 15.000,- kr. pr. person pr. år - et ægtepar eller to samboende, der begge har folkeregisteradresse i boligen - kan således fratrække udgifter til arbejdsløn inklusive moms for 30.000,- kr. årligt.
Der er tale om et ligningsmæssigt fradrag , så skatteværdien af fradraget vil være ca. 5.000,- kr. årligt pr. person, og det er muligt at få fradrag for personer i lejeboliger, ejerboliger og andelsboliger, og der skal være tale om en helårsbolig.

Hvilke arbejder er omfattet af loven? Fradragsberettigede arbejde omfatter arbejdslønnen med både hjælp og istandsættelse i og uden for boligen. Det vil sige at rengøring, vinduespudsning, børnepasning, havearbejde, indvendig og udvendig vedligeholdelse og reparation af helårsboligen er omfattet af lovens regler for fradrag.Og så skal det ikke glemmes, at fradraget er betinget af, at den skattepligtige, der ønsker fradrag, foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til skattemyndighederne med angivelse af, hvem der har udført arbejdet.

Hvornår skal arbejdet være udført? Fradraget er betinget af, at arbejdet er udført og betalt i perioden 1. juni 2011 til og med den 31. december 2013.
Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Den komplette sjakbajsuddannelse

Efter mange opfordringer om at lave et sjakbajskursus, har Kooperationen i samarbejde med Erhvervsakademiet Nordsjælland lavet en samlet sjakbajsuddannelse. Kurset er tilrettelagt sådan, at der kan opnås tilskud fra AMU og efteruddannelsesfondene. Sjakbajsuddannelsen er samtidigt lavet som internat-kurser 4 gange á 4 dage. Det betyder, at inden for en periode på 5 måneder får man en komplet sjakbajsuddannelse. Læs mere om uddannelsen HER

Tilmeldingen til 1 og 2 kursusforløb kan ske nu og frem til fredag den 23. september 2011.
Tilmeldingen til 3. og 4. forløb kommer senere på året.

Tilmelding for deltagere med erhvervsuddannelse via www.efteruddannelse.dk
kviknummer: sjakbaj3110c for samlet tilmelding af 1. og 2. kursusforløb.
Deltagere med videregående uddannelse skal tilmeldes via mail til lic@eanord.dk

Yderligere oplysninger ved henvendelse til:
Erhvervsakademiet Nordsjælland
:
Kursussekretær, Lisa R. Hansen tlf. 48 22 53 12 mail: lic@eanord.dk
eller hos Kooperationen
Tom Klausen tlf. 33 55 77 37 mail: tk@kooperationen.dk

Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg maj 2011

Byggeriets forventninger er stigende i forhold til sidste måned. Den sammensatte konjunkturindikator er -16 i maj mod -19 i april, når der ses bort fra normale sæsonudsving. Dermed fortsætter den stigende tendens siden efteråret 2009. Indikatoren er en sammenvejning af byggeriets forventninger til beskæftigelsen de kommende tre måneder og en vurdering af ordrebeholdningen ved udgangen af den foregående måned. Læs mere.

7 nye vejledninger om Arbejdsmiljø

Loven trådte i kraft i 2010 og nu er der kommet 7 vejledninger til lov om arbejdsmiljø. At-vejledningerne er især til arbejdsgivere, arbejdsledere og ansatte i virksomhederne. Disse At-vejledninger handler om, hvordan virksomhederne kan leve op til reglerne om samarbejde, sikkerhed og sundhed. Vejledningen beskriver formålet med reglerne og informerer om, hvordan samarbejdet skal ske i virksomhederne. Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, og vejledningerne beskriver, hvilke krav der er til drøftelsen. Læs mere

Fleksible arbejdstider er gode for bundlinjen

Der er penge at spare for virksomheder, som gør noget for, at medarbejderne kan forene familie- og arbejdsliv. Det fastslår en ny OECD-rapport. Familievenlige job med fleksible arbejdstider fastholder medarbejdere, nedbringer fraværet og øger motivationen og produktiviteten. Det skriver organisationen for de industrialiserede lande, OECD, i en ny rapport ("Doing better for families") om samspillet mellem arbejde og familieliv. Læs mere

Smerter i muskler og led skal forebygges aktivt

Videncenter for Arbejdsmiljø indbyder til konference om muskel- og skeletbesvær som opstart på kampagnen Job & Krop, som er målrettet ledere og medarbejdere i den offentlige sektor. På konferencen kan du blive klogere på, hvordan smerter i muskler og led og følgerne af smerter - herunder sygefravær - bedst forebygges, og høre om planerne med Videncentrets kampagne Job & Krop. Læs mere

Verdens CO2-udslip nåede nye højder i 2010

Ifølge endnu ikke offentliggjorte tal fra IEA er verdens CO2-udslip i 2010 steget med rekordfart - på trods af den globale krise. IEA's cheføkonom er meget bekymret. Verdens CO2-udslip er steget med hidtil uset rekordfart i 2010. Det viser endnu ikke offentliggjorde tal fra Det Internationale Energiagentur (IEA), som cheføkonom Fatih Birol afslører over for The Guardian. I 2010 lå verdens CO2-udslip således på 30,6 gigaton kuldioxid fra afbrænding af fossile brændsler - hvilket er en stigning på 1,6 GT fra året før. Læs mere

Vedvarende energi har et kæmpe potentiale

Vedvarende energikilder som vind, sol og biomasse har potentiale til at dække næsten 80 procent af verdens samlede energibehov i 2050.
Det konkluderer en ny rapport fra FN's klimapanel, som er blevet fremlagt under igangværende klimaforhandlinger i Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater. Det vil dog kræve et markant politisk kursskifte fra verdens politiske ledere, hvis der for alvor skal ske en udbygning af vindmøller og solcelleanlæg. Til gengæld vil en massiv satsning på vedvarende energi reducere udledningen af CO2 og andre drivhusgasser. Læs mere

Tilmeld dig Nyhedsbrevet

Vi bringer den nyeste information om forskellige temaer såsom byggeri, lovgivning, arbejdsmiljø og arbejdsmarked, bare for at nævne nogle få. Send en e-mail med dit navn & arbejdsplads til kontakt@kooperationen.dk