Kooperationen

Kooperativer bidrager i dag til den økonomiske, sociale og kulturelle udvikling verden over. Kooperativer er med andre ord et vigtigt alternativ til at tænke relationer, ledelse og organisation på. Fordi kooperativernes grundlag bygger på mennesker, er deres eksistensberettigelse i nutidens vidensamfund vigtigere end nogensinde.

Tallene lyver ikke; På verdensplan har kooperative virksomheder 800 millioner medlemmer og skaber 100 millioner arbejdspladser. Til sammenligning er der 20 procent færre arbejdspladser i samtlige multinationale selskaber.

I 2008 genererede de 300 største kooperative virksomheder indtægter på 1.600 milliarder dollars, svarende til BNP'et af verdens niende største økonomi.

I Europa er der ca. 163 millioner medlemmer fordelt på 171 kooperative organisationer. I Finland har S-Koncernen, som består af 22 regionale kooperativer, ca. 1.5 millioner medlemmer, svarende til 62 procent af de finske husstande. Den franske kooperative bevægelse har en omsætning på 181 milliarder euro. Desuden står franske kooperative virksomheder for 60 procent af banktransaktionerne, 40 procent af fødevare- og landbrugsproduktionen og 25 procent af detailhandelen.

Kigger man på verdens største (USA) og tredjestørste (Japan) økonomier, er den kooperative forretningsmodel mere end levedygtig; I USA skaffer 30.000 kooperative virksomheder to millioner jobs på landsplan, mens 40 millioner husstande i Japan er medlemmer af mindst en kooperativ organisation. Det svarer til 33 procent af befolkningen.

For dig, der brænder for at vide mere om den kooperative verden, finder du i de følgende sider informationer om de kooperative værdier og principper, også kaldet Kooperativ Identitet.