Kooperationen

Her ser du resultaterne evalueringen af Vinterkurset september 2009.

Vi bad kursisterne evaluere i skalaen 1-5, hvor 1 er værst og 5 er bedst, om den enkeltes generelle indtryk af kurset.

Spørgsmålene handlede om helhedsindtryk, faglige indhold, servicen ydet af Kooperationen, kursusmaterialets udformning og endelig faciliteter, service og forplejning under kurset.

Du kan også download resultaterne i pdf-format til højre.