Kooperationen

Af Elsa Brander

I forbindelse med projektet KoopStafet aflagde vi den 29. september 2008 endnu et besøg i en kooperativ virksomhed. Denne gang var det Bo Kristensen, direktør for KRS Rengøring & Service A/S, der skulle interviewes.

KRS Rengøring & Service A/S ligger i en moderne og lys bygning, beliggende i Hvidovre. Virksomheden er stiftet i 1983 og med sine 140 medarbejdere er KRS en ung virksomhed set i lyset af de mere garvede kooperativer, strøet ud over det danske land. KRS skal snart fejre 25-års jubilæum og måske også derfor er det svært ikke at lade sig påvirke af det gode humør og energi, der er blandt medarbejderne.
Ved vores ankomst blev vi godt modtaget af kontorassistent Jette Nielsen. Hun har arbejdet i virksomheden i 13 år og hendes opgaver består hovedsageligt af bogføring og arkivering. Jette har intet imod at betegne sig selv som husets blækkesprutte. Vi spørger lidt henkastet om hun er klar over, at hun arbejder i en kooperativ virksomhed, og til det svarer hun: "Ja, det ved jeg! For det er en del af min grundholdning at arbejde et sted, der tager hensyn til medarbejderne". Da direktøren lader vente på sig, præsenterer hun os for nogle af medarbejderne og foreslår, at vi lige hilser på Klaus Ibsgaard, der har arbejdet i KRS i 12 år, de sidste syv som kontorchef.

Klaus, der overvejende tager sig af økonomien og administrationen, fortæller, at en af jobbets vigtigste udfordringer er at kunne bevise i det daglige, at det kan lade sig gøre at drive et selskab, hvor medarbejderne ikke bliver presset for hårdt, og hvor priserne ikke bliver dumpet ned. For de fleste virksomheder synes en holdning som denne fornuftstridig, men Klaus uddyber: "Det er rart at vide, at vi behandler vores folk godt. Vistnok betaler vi mere for det sociale aspekt, men så holder vi også på medarbejderne. Vi har rengøringsmedarbejdere, der har været hos os i 15 år, og enhver der arbejder i den type virksomhed vi er, ved, hvor sjældent det er. Mange virksomheder slider på deres medarbejdere ved at tvinge dem til 15 - 16 timers vagter. At folk bliver hos os, må ene og alene skyldes, at de kan lide at være her".

Da vi spørger Klaus Ibsgaard om det ikke er svært at drive en kooperativ virksomhed i dagens Danmark, svarer han, at det er svært, men ikke fordi man er kooperativ, men fordi man er en virksomhed blandt mange andre: "Fordi konkurrencen er svær, des mere vigtigt er det at kunne forny sig som virksomhed". Her afslører Klaus om virksomhedens planer om at kaste sig ud i nye forretningsområder: " Vi har ændret os lidt fra at være en traditionel virksomhed til at få flere specielle produkter. Det skal vi lave noget mere af".

En halv time senere end planlagt kommer direktør Bo Kristensen os i møde. Han undskylder forsinkelsen, og med den energi og den karisma, der kendetegner ham, inviterer han os straks på sit kontor.

- Dine medarbejdere påstår, at du er en mand med mange bolde i luften -, siger vi med hentydning til Bo Kristensens forsinkelse. Direktøren lader sig ikke intimidere og svarer med et smil: "Ja, det kan man sige. Men når du har mange bolde i luften, betyder det også, at du skal nå at gribe dem alle. Derfor er det også vigtigt at have folk, der stoler på dig som direktør. Og så skal du huske at behandle medarbejderne ordentligt!".

Vi beder Bo Kristensen forklare: " Der er en historie i KRS, der siger, at man skal behandle folk ordentligt. Og det synes jeg vi gør. Vi opfører os ordentligt over for vores folk. Gennemsnitsancienniteten her er på 8 år. Den er høj. Nogle af vores folk har arbejdet her i 25 år! Som direktør står min dør altid åben. Folk føler, de kan sige deres meninger. Vi har også en bedre overenskomst end de fleste virksomheder, og vi betaler mere i anciennitetstillæg. Selv om det er dyrt at have folk ansat i mange år, er det den eneste måde KRS kan skaffe rigtig gode medarbejdere…".

Med henvisning til vores korte samtale med kontorchef Klaus Ibsgaard, spørger vi Bo Kristensen, om KRS' udvikling. Står det til direktøren skal virksomheden søge nye veje: " Vi har ændret KRS fra at være et traditionelt rengøringsselskab til at være et rengøringsselskab, der arbejder med ventilation, indeklima og renovation". Her fortæller Bo Kristensen, at de laver opgaver for både små som store virksomheder: "Jeg blev forsinket i dag fordi jeg lige skulle besøge Danmarks National Bank. Jeg skulle kigge på deres ventilationsanlæg. Opgaver som disse får man ikke lov at lave, hvis man ikke er en god virksomhed. Og det er vi!".

- Hvad betyder det for dig og virksomheden at være kooperativ? Spørger vi. Bo Kristensen svarer: "Da jeg blev ansat som direktør for knap to år siden, samlede jeg folket sammen og fortalte dem, at det at jeg kom til en kooperativ virksomhed så jeg som noget positivt. Hvis en direktør bliver ansat til at være kooperativ direktør og ikke selv har den indstilling, så hjælper det ikke. Mentalt skal det være en type menneske, som kan rumme noget socialt ansvarlighed. At være kooperativ betyder at man som virksomhed opfører sig ordentligt over for sine medarbejdere og over for kunderne".

- Hvad siger du til det faktum, at mange kooperative virksomheder helst ikke vil profilere sig som sådan?

Bo Kristensen svarer efter en kort tænkepause: "Man skal ikke være bange for at være kooperativ. De fleste ved, at kooperative virksomheder har ordentlige forhold. Der er en mislyd i den kooperative verden, der siger, at vi er for dyre. Men vi skal være stærke nok til at turde konkurrere som de andre. Hvis man hele vejen viser, at man løser nogle store opgaver, så er det ikke et problem at være kooperativ. Det er rigtigt, at markedet lige nu bliver hårdere. Men vi skal bare lære at tænke anderledes… Vi skal lære at følge med…".

- Tror du at kooperative virksomheder stadig findes i Danmark om tyve år?

"Det kommer an på fagbevægelsen. Jeg tror det nok, men så skal vi også lære at påvirke de yngre generationer. Vi skal fortælle de unge om fordelene ved at arbejde i et kooperativ. Og så skal vi også bevare de værdier vi har, lære nye kompetencer og gøre os mere attraktive".

Bo Kristensen kigger på sit ur. Han har et andet møde et sted ude i byen. Du er vist glad for at være kooperativ direktør, spørger vi før vi siger farvel. Til det svarer Bo Kristensen: "Det er ikke det værste man kan. Det er et sted, hvor man roligt kan sige man behandler folk ordentligt…". Med disse ord afslutter vi interviewet.