Kooperationen

Ledelse og medarbejdere har en fælles interesse i et godt psykisk arbejdsmiljø i virksomheden.

Et godt psykisk arbejdsmiljø og dermed trivsel, bygger på et solidt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne.

Samarbejdsrådet tilbyder kooperative virksomheder en spørgeskemaundersøgelse om arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø. Spørgeskemaundersøgelsen er udarbejdet af AMI-Arbejdsmiljøinsituttet.

Samarbejdskonsulenternes medvirken i undersøgelsen er uden udgift for virksomheden.
Et arbejde man er glad for, der er interessant og udfordrende.

Psykisk arbejdsmiljø handler også om at have tilfredse medarbejdere og ledere, der kan lide deres arbejde, og som ikke er bange for at tage fat, når det kniber.

Undersøgelsen omfatter 95 spørgsmål inden for 26 områder (dimensioner).

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at afdække de områder, hvor en målrettet indsats får størst effekt for det psykiske arbejdsmiljø.

Resultatet af undersøgelsen vil blive præsenteret som en handlingsorienteret beskrivelse af det psykiske arbejdsmiljø.

Der vil her blive peget på relevante sammenhænge, som virksomhedsnævnet kan bruge til opstilling af en handlingsplan for de vigtigste indsatsområder i virksomhedens psykiske arbejdsmiljø.
Hvis jeres virksomhedsnævn er enige om det, og I har fået lyst til at høre mere om AMI-spørgeskemaundersøgelsen, kontakter I en af Samarbejdsrådets konsulenter og aftaler et besøg, hvor undersøgelsen præsenteres for VN og et eventuelt videre forløb aftales.
Organisering af arbejdet
 • arbejdstidens længde
 • arbejdstidens placering
 • den hierarkiske struktur
 • indflydelse
 • arbejdspres
 • informationsniveau
 • arbejdsdeling
 • arbejdets indhold

Interpersonelle relationer
 • konflikter og mobning
 • vold
 • sexuel chikane
 • social støtte
 • rolleklarhed
 • respekt og tolerance