Kooperationen

Samarbejdsrådet skal følge udviklingen i virksomhedsnævnene og virke for en fortsat effektivisering af deres arbejde. Samarbejdsrådet skal, dels gennem sin egen aktivitet og dels gennem samarbejdet med andre organisationer bistå virksomhederne og organisationerne med rådgivning på VN- og samarbejdsområdet.

Hvad kan vi tilbyde din virksomhed?
Samarbejdsrådet tilbyder virksomhedsnævnene gratis konsulentservice med henblik på at udvikle og fremme samarbejdet.

Samarbejdsrådets sekretariat består af konsulenter, som bistår med f.eks.:
  • Behovsanalyse og afklaring
  • Oprettelse og organisering af samarbejde
  • Planlægning og gennemførelse af samarbejdskonferencer, temadag m.v.
  • Formidlings- og samarbejdsprocesser
  • Behandling af uoverensstemmelser
Det er anført i "Aftalen om samarbejde i kooperative virksomheder" at konsulentbistand skal indhentes, når en af grupperne i Virksomhedsnævnet fremsætter ønske herom.


LÆS MERE OM KONFERENCEN HER
Ifølge "Aftalen om samarbejde i kooperative virksomheder" skal konsulentbistand indhentes, når en af grupperne i VN fremsætter ønske herom.