Kooperationen

Udpeget af LO

Lizette Risgaard, Landsorganisationen i Danmark
Max Meyer, Blik- og Rørarbejderforbundet
Marianne Vind Petersen, HK/Privat
Peter Johansen, Ejendom - og Servicefunktionærernes Landssammenslutning

Udpeget af Kooperationen

Susanne Westhausen, Kooperationen
Jeanne Jaconelli, Alka Forsikring A/S
Kent Kilsgaard Andersen, Boligselskabernes Landsforening
Jon Buch, Christiansen & Essenbæk
Samarbejdsrådets sekretariat er to-delt.

Det varetages af LO og Kooperationen, således at virksomhederne henvender sig til Kooperationen og medarbejdere / tillidsrepræsentanter henvender sig til LO eller deres kartel.
Samarbejdsrådet skal følge udviklingen i virksomhedsnævnene og virke for en fortsat effektivisering af deres arbejde. Samarbejdsrådet skal, dels gennem sin egen aktivitet og dels gennem samarbejdet med andre organisationer bistå virksomhederne og organisationerne med rådgivning på VN- og samarbejdsområdet.

Hvad kan vi tilbyde din virksomhed?
Samarbejdsrådet tilbyder virksomhedsnævnene gratis konsulentservice med henblik på at udvikle og fremme samarbejdet. Samarbejdsrådets sekretariat består af konsulenter, som bistår med f.eks.:
  • Behovsanalyse og afklaring
  • Oprettelse og organisering af samarbejde
  • Planlægning og gennemførelse af samarbejdskonferencer, temadag m.v.
  • Formidlings- og samarbejdsprocesser
  • Behandling af uoverensstemmelser
Det er anført i "Aftalen om samarbejde i kooperative virksomheder" at konsulentbistand skal indhentes, når en af grupperne i Virksomhedsnævnet fremsætter ønske herom.

Kooperationen
Reventlowsgade 14,2
1651 København V
Tlf. 33 55 77 30

Konsulent: Tom Klausen
E-mail: tk@kooperationen.dk

Landsorganisationen
Islands Brygge 32 D
2300 København S
Tlf. 35 24 60 00

Konsulent: Maria Rasmussen
E-mail: mrs@lo.dk