Kooperationen

Ledelse og medarbejdere i de kooperative virksomheder har fælles interesser.

Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark (LO) har i overensstemmelse med Hovedaftalen af den 26. marts 1984 indgået denne aftale mellem ledelse og medarbejdere i de kooperative virksomheder.

Samarbejdet i de kooperative virksomheder bygges op omkring virksomhedsnævn, der tilrettelægger og udvikler det konkrete samarbejde med det formål:
  • At medvirke til at demokratisere erhvervslivet.
  • At øge de enkelte medarbejderes engagement omkring virksomhedernes forhold.
  • At fremme medarbejdernes kollektive deltagelse i virksomhedernes dagligdag og deres medvirken i de fremtidige overordnede planer, overvejelser og beslutninger i virksomhederne.
  • At sikre virksomhedernes effektivitet og konkurrencedygtighed og medarbejdernes tryghed og trivsel.
De to organisationer Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark har nedsat et Samarbejdsråd med et sekretariat, der skal bistå med udvikling og fornyelse af ledelses- og medarbejdersamarbejdet.
LO og Kooperationen har indgået en organisationsaftale, hvor der åbnes mulighed for at ledelse og medarbejdere kan indgå en lokalaftale om at sammenlægge virksomhedsnævn (VN) og arbejdsmiljøudvalg (AMU). Det fælles organ benævnes i aftalen som "Det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd" (SVAR).

Sammenlægningen vedrører alle opgaver i VN og alle opgaver i AMU. Oprettelse af et fælles organ "SVAR" styrker muligheden for at arbejde sammenhængende med de opgaver, der traditionelt varetages af VN og AMU, herunder det psykiske arbejdsmiljø (trivsel), sygefravær og konsekvenserne ved at indføre ny teknologi eller gennemføre større ændringer i virksomheden. Sammenlægningen omfatter ikke arbejdsmiljøgrupperne.

Lokalaftalen indgås af arbejdsgiveren og den ansattes repræsentanter samt de lokale forhandlingsberettigede organisationer. Vedrørende Serviceforbundets aftaleområde indgås lokalaftalen mellem de respektive Landssammenslutninger og deres modstående aftalepartnere. Når der er indgået en lokalaftale, skal den indsendes til godkendelse i Samarbejdsrådet.

Organisationsaftalen evalueres om knap 2 år.