Kooperationen

Efterårets kursus i "Personalejura for praktikere" afholdes i Odense.

Tid og sted
Torsdag den 23. oktober 2014 kl. 10.00 - fredag den 24. oktober 2014 kl. 12.00.

First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C

Læs mere: http://www.firsthotels.dk/Vore-Hoteller/Hoteller-i-Danmark/Odense/First-Hotel-Grand-Odense/

Formål
Formålet med kurset er at give deltagerne et grundlæggende overblik over de forskellige elementer, i form af blandt andet love, EU-regler, overenskomster og retspraksis, der har indflydelse på arbejds- og ansættelsesret.

Indhold
Kurset vil blandt andet omhandle:

• Arbejds- og ansættelsesretten generelt
• Generel lovgivning gældende for forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager
• Ophør af et ansættelsesforhold - herunder suspension, fritstilling og bortvisning
• Bevisbyrden ved ophør af et ansættelsesforhold
• Brugen af sociale medier
• Ferieloven
• Personalepolitik

I kurset indgår casebaserede gruppeopgaver.

Målgruppe
Kurset henvender sig til jer, der i det daglige administrerer overenskomster og ansættelser på virksomhederne.

Undervisere
Konsulent David Bar-Shalom, Kooperationen
Konsulent Lars Tolstrup, Kooperationen

Deltagerpris
2.350,00 kr. alt inklusiv.
I kursusprisen er indregnet tilskud fra uddannelsesfonden.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig elektronisk HER eller pr. mail til hmg@kooperationen.dk

Tilmeldingsfristen er forlænget frem til den 8. oktober 2014.
Tilmeldingen er bindende.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med kurset, er du velkommen til at kontakte Kooperationen på tlf. 33 55 77 30 eller via mail på kontakt@koooperationen.dk.