Kooperationen

Så har vi fundet datoer for forårets kursus i "Personalejura for praktikere."

Det bliver på Hotel Haraldskær i Vejle, den 4.-5. marts 2014.

Kurset starter den 4. marts kl. 12.00 og slutter den 5. marts kl. 15.00.

Formål:
Formålet med kurset er at give deltagerne overblik over de forskellige elementer, der har indflydelse på det daglige arbejde med løn og ansættelsesvilkår.

Derudover vil vi give indsigt i de love og regler, som er fælles på tværs af de overenskomster vi har i Kooperationen.

Indhold:
· Arbejds- og ansættelsesretten generelt

· Sammenhængen mellem hovedaftalen, overenskomster og lokalaftaler

· Generel lovgivning gældende for forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager (bl.a. Ligebehandlingsloven, Forskelsbehandlingsloven, Ferieloven, Barselloven og Funktionærloven, Deltidsloven, Lov om tidsbegrænset ansættelse, Helbredsloven og Persondataloven)

· Opsigelser - herunder sanktionsmuligheder ved misligholdelse, bevisbyrde i afskedigelsessituationen, suspension, fritstilling og bortvisning samt tillidsrepræsentant regler

· Virksomhedsnævn og personalepolitik

Undervisningen vil veksle mellem oplæg, diskussioner i plenum og gruppearbejde.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til jer, der i det daglige administrerer overenskomster og ansættelser på virksomhederne.

Hvis du er i tvivl om kurset er noget for dig, eller har du andre spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte Kooperationen på tlf. 33 55 77 30 eller via mail på kontakt@koooperationen.dk.

Undervisere:
Konsulent Uffe Bech, Kooperationen
Konsulent Lars Tolstrup, Kooperationen

Dato og sted:
4.-5. marts 2014, Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle

Deltagerpris: 2.200,00 kr. alt inkl. (der ydes tilskud fra uddannelsesfonden)


Tilmelding: Du kan tilmelde dig elektronisk her eller pr. mail til hmg@kooperationen.dk


Tilmeldingen er bindende