KooperationenKONJUNKTURTAL
Konjunkturtal handler om den aktuelle konjunktursituation, som Danmarks Statistik offentliggør for henholdsvis industri, bygge og anlæg samt serviceerhverv.

INDEKSTAL
Indekstal bruges i forbindelse med at der mellem en bygherre og en entreprenør er aftalt, at entreprisesummen skal indeksreguleres. Reguleringen sker med tilbudsdagens indeks som basisindeks, MEDMINDRE pris-og tidscirkulærets bestemmelser er gældende.

Er pris- og tidscirkulæret gældende er entreprisesummen fast i 12 måneder fra tilbudsdagen. Den del af arbejdet der udføres herefter, indeksreguleres, men med udgangspunkt i indeksværdien på 6-måneders dagen efter tilbudets afgivelse.