Kooperationen


Koop-Barsel har til formål at udligne virksomhedernes omkostninger ved medarbejderes fravær med barsel og adoption. Det betyder, at alle virksomheder, der har bidraget til ordningen, vil kunne opnå hel eller delvis refusion ved en medarbejders barsel og forældre-/fædre orlov, dog med fradrag af dagpenge.

Folketinget har med vedtagelsen af barselsudligningsloven sikret, at alle ansatte er dækket af en barselsudligningsordning. Dem, som ikke er dækket af en decentral aftalebaseret barselsudligningsordning, som Koop-Barsel, vil blive dækket af en offentlig ordning.


Reventlowsgade 14, 2.
1651 København V.
Tlf. 33 55 77 30
E-mail: barsel@kooperationen.dk