Kooperationen

Kooperationen udbyder hvert år et antal kurser til sine medlemmer. Her på siden du læse om vores kurser samt downloade materiale og tilmeldingsblanketter om kurser i AB92, Vinterkurser, kurser i Personale Jura for Praktikere og Lederkurser. Du kan også finde evalueringer af de kurser som vi gennemfører.

AB92

Dette kursus giver deltagerne en viden om reglerne i AB92 og tilbudsloven ud fra konkrete sager. Nede på siden, finder du AB92 og ABT93 klar til at downloade. Læs mere

A/S Bestyrelse

Når man kommer ind i en bestyrelse, som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, bliver man samtidig en del af virksomhedens øverste ledelse. Igennem tiden - ingen glemmer f.eks. Nordisk Fjer skandalen - bliver også medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer "stillet til ansvar".Det er derfor vigtigt, at man har de kompetencer, der skal til for at løfte opgaven. Læs mere

Lederuddannelse

Kooperationens Lederuddannelse - Akademiuddannelse er en videregående uddannelse baseret på en blanding af teori og praksis. Uddannelsen kan tages sideløbende med andet arbejde, og den giver adgang til videreuddannelse i det danske og det europæiske uddannelsessystem. Læs mere

Personale Jura for Praktikere

Kurset giver deltagerne indsigt i og kendskab til blandt andet arbejds- og ansættelsesret, hovedaftalen og overenskomster/ lokalaftaler, virksomhedsnævn og personalepolitik, sygdomsbegrundet fravær, opsigelser og fratrædelser. Læs mere

Sjakbajsuddannelse

Kurset henvender sig til alle i bygge- og anlægsbranchen, der har behov for at tilegne sig kvalifikationer som sjakbajs i byggeriet. Uddannelsen kommer hele vejen rundt om sjakbajsens funktioner og består af 9 forskellige kursusdele, som vi har samlet i 4 kursusforløb. Læs mere

Tilbudsloven & AB Forbruger

Tilbudsloven er en lov som man som bydende skal have et godt kendskab til, hvis man vil sikre sig, at der ikke bliver løbet om hjørner med en, når der afholdes licitation eller indbydes til f.eks. prækvalifikation eller forhandling. AB-Forbruger - der har været gældende siden den 1. januar 2010 - er det også nødvendigt at have et godt kendskab til. En forbruger kan nemlig også være ikke-erhvervsdrivende foreninger såsom ikke-professionelle sportsforeninger, ejerforeninger og andelsboligforeninger. Og dette selvom der anvendes en arkitekt, ingeniør eller advokat som professionelle rådgivere. Læs mere

Vinterkurser

Formålet med kurset er, at give deltagerne indsigt i og kendskab til vinterbyggeriets love- og aftaleforhold, og de krav der stilles til planlægning og udførelse af vinterforanstaltninger. Deltagerne vil få indsigt i ændringerne i den nye vinterbekendtgørelse. Læs mere

VN-Samarbejdet

Kurset giver medlemmer af VN, inspiration til at udvikle samarbejdet og til at blive mere skarpe på, hvad samarbejdet i VN går ud på. Samarbejdsaftalen mellem Kooperation og LO danner grundlag for kurset. Læs mere

Gå-hjem møder

Flere gang om året inviterer Kooperationen sine medlemmer til at debatere aktuelle juridiske og samfundsmæssige problemstillinger. Læs mere om Møde om kooperativ udvikling
Har du spørgsmål?
Tlf. 33 55 77 30
E-mail kontakt@kooperationen.dk