Kooperationen

Et godt arbejdsmiljø prioriteres højt i Kooperationen.

Når man som medarbejder trives, har man lyst og overskud til at gøre sit arbejde godt. Det kan mærkes hos de mennesker, man arbejder for.

Arbejdspladsvurdering (APV), sætter fokus på, hvor arbejdsmiljøet kan forbedres. APV er et godt internt redskab, men kan også offentliggøres og benyttes til at fortælle om arbejdspladsens værdier, holdninger og resultater om arbejdsmiljø og arbejdsforhold.

Har du lyst til at høre mere om APV, er du meget velkommen til at kontakte Kooperationen.
Loven trådte i kraft i 2010 og nu er der kommet 7 vejledninger til lov om arbejdsmiljø. At-vejledningerne er især til arbejdsgivere, arbejdsledere og ansatte i virksomhederne. Disse At-vejledninger handler om, hvordan virksomhederne kan leve op til reglerne om samarbejde, sikkerhed og sundhed. Vejledningen beskriver formålet med reglerne og informerer om, hvordan samarbejdet skal ske i virksomhederne. Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, og vejledningerne beskriver, hvilke krav der er til drøftelsen.
- Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte
I disse virksomheder skal samarbejdet om arbejdsmiljø systematiseres, men der er ikke pligt til at have en AMO
At-vejledning F.3.1 - Maj 2011

- Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte. I disse virksomheder skal der være en AMO med én eller flere arbejdsmiljørepræsentanter og én eller flere arbejdsledere. Vejledningen beskriver bl.a. kravene til AMOs størrelse og opbygning, hvilke opgaver AMO har, og hvilke pligter arbejdsgiveren har i forhold til AMO.
At-vejledning F.3.2 - Maj 2011

- Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte I disse virksomheder skal der være en AMO, som består af én eller flere arbejdsmiljøgrupper og ét eller flere arbejdsmiljøudvalg. Vejledningen beskriver de samme emner som vejledningen om virksomheder med 10-34 ansatte.
At-vejledning F.3.3 - Maj 2011

- Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet
Vejledningen beskriver de særlige regler om AMO på henholdsvis hjemmevirksomheden og ude arbejdsstedet på bygge- og anlægsområdet
At-vejledning F.3.4 - Maj 2011

- Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde Vejledningen beskriver de særlige regler om AMO på henholdsvis hjemmevirksomheden og ude arbejdsstedet fx ved udførelse af hjemmehjælp og rengøring.
At-vejledning F.3.5 - Maj 2011

- Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø
De nye regler åbner bl.a. mulighed for, at flere virksomheder i visse situationer kan etablere en fælles AMO. Det kan fx være flere arbejdsgivere på samme arbejdssted eller en kommune og én eller flere af dens selvejende institutioner.
At-vejledning F.3.6 - Maj 2011

- Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen
Et væsentligt element i de nye regler er arbejdsgiverens pligt til at tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Formålet er at sikre en løbende og målrettet opdatering og give medlemmerne af AMO mere viden og flere kompetencer.
At-vejledning F.3.7 - Maj 2011
Som arbejdsgiver har du ansvaret for at have et 16 punkts sikkerhedsdatablad, også kaldet en leverandørbrugsanvisning, hvis dine hjælpere skal arbejde med farlige stoffer og materialer.

DONWLOAD BLANKETTEN ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING