Kooperationen

Socialøkonomiske virksomheder er ikke bare virksomheder. De er drevet af ildsjæle med et stærkt engagement i vores samfund og dets udvikling.

I brancheforeningen Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark samler vi de socialøkonomiske virksomheder i et stærkt fælles forum, der danner ramme om erfaringsudveksling, juridisk rådgivning, uddannelse af medlemsvirksomhederne og interessevaretagelse.

Bestyrelse i Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark:


Jens Terp (Formand)
Landsformand for Frie Børnehaver og Fritidshjem
Mobil: 23 32 28 27
E-mail: jens@frie.dk


Trine Alette Panton (Næstformand)
Daglig leder af Place de Bleu
Mobil: 21 90 09 96
E-mail: trine@placedebleu.dk


Anne-Marie Meldgaard
Huset Venture
Mobil: 25 73 40 65
E-mail: amm@hv-danmark.dk

Download Poul Mikkelsens præsentation fra seneste temamøde d. 19. juni 2013